15 NMBU studenter på birøktkurs
-25-08-2016
På fredag avlegger 15 studenter ved NMBU (Universitetet på Ås) eksamen i kurset HFX208 – Birøkt. Kurset gir studentene både teoretisk og praktisk kunnskap om birøkt, men siden dette er et universitetskurs vektlegges også nyere forskning på bier og birøkttilknyttede temaer.

>>les mer

Dale glemmer norsk birøkt
-05-08-2016
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale benyttet noe av sommerferien sin til å dvele ved årets jordbruksoppgjør som han i en kronikk konkluderte med at åpner for «nye muligheter i landbruket».

>>les mer

Veterinærer - resept
-27-06-2016
Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

>>les mer

Lever bivokset ditt til omsmelting slik at det kan bli ny byggevoks!
-07-07-2016
Etterspørselen etter voks har økt de siste årene, og dermed er lageret minimalt. For å kunne tilby birøkterne nok byggevoks etterlyser nå Honningcentralen at flere leverer inn voks. Innlevering av voks er åpent for alle, uavhengig av om man er medlem eller ikke medlem hos Honningcentralen.

>>les mer

Varroa påvist i Australia
-18-07-2016
Varroamidd er påvist i et bifolk av asiatiske honningbier i Australia som til nå har vært varroafritt. Det er iverksatt tiltak for å hindre at den etablerer seg. Les mer

>>les mer

Bjørneskader utgjør vesentlig økonomisk tap og en psykisk belastning for de som rammes.
-05-07-2016
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) slår fast i en fersk rapport at bjørneskader på bigårder utgjør et vesentlig økonomisk tap og en psykisk belastning for birøkterne som rammes.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs