Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-07-12-2016
Les om 40 år med Lov om vokesnopplæring, Søk tilretteleggingstilskudd, Kursbevis, Siste frist for 2016-rapporter: 15. januar, Forslag til valgene på årsmøtet og Juleferie på kontoret.

>>les mer

Kurslederkurs fre. 20. jan kl. 17.00 til 21. jan kl. 15.00, Gardermoen
-07-12-2016
Kurset vil passe for alle som er kursledere i Norges Birøkterlag, også de som har deltatt på
kurslederkurs tidligere. Vi lover å gi dere masse faglig påfyll og ikke minst ny motivasjon.
Mer informasjon og program sendes ut til kursdeltagerne i forkant av kurset.
Norges Birøkterlag dekker opphold og reise på billigste måte. Egenandel er kr 500,-.
Påmeldingsfrist er 15/12-2016. Ved stor pågang vil det bli fylkesvis prioritering. Her kan du melde deg på kurslederkurset.

>>les mer

Søk tilretteleggingstilskudd fra Studieforbundet natur og miljø
-06-12-2016
Tilretteleggingstilskudd blir tildelt kursarrangører som holder kurs der en eller flere av deltakerne trenger ekstra tilrettelegging for å kunne være med. Formålet med tilskuddet er å redusere kostnadene for kursarrangøren og fjerne eller lette opplæringshindringer.
Kursarrangøren kan generelt få dekket inntil kr 7.500 av nødvendige tilretteleggingsutgifter dokumentert med bilag. I tillegg kan kursarrangøren få inntil kr 5.000 i kompensasjon for ekstra dugnadsinnsats dersom den frivillige innsatsen er nødvendig for å få avviklet et godt kurs. Søknader utover disse satsene blir vurdert etter skjønn. I søknaden må behovet for særskilt tilrettelegging av opplæringen tydeliggjøres. Det er behovet for tilrettelegging som utløser tilskudd. Søknadene behandles fortløpende og tilskudd fordeles så lenge det er penger i potten. Tilretteleggingstilskuddet kommer som tillegg til det ordinære kurstilskuddet på kr 90 pr time.

>>les mer

Bruk riktig oksalsyrekonsentrasjon og dosering
-29-11-2016
Husk at man må bruke "norsk" konsentrasjon og dosering når en bruker Api-bioxal mot varroamidd.
Oppskriften på forpakningen gir en sterkere konsentrasjon enn vi bruker her i Norge, noe som kan føre til mer bivirkninger for biene.

>>les mer

Strategien er lagt mot 2020
-02-12-2016
-Vi er sprekkferdige av stolthet, sier styreleder Karl John Amdahl, og forteller entusiastisk at arbeidet med de strategiske valgene for de nærmeste årene nå er gjort. -Vi gleder oss til å presentere det endelige resultatet for organisasjonen.

Vår visjon «Et vingeslag foran» er betegnede for hvordan organisasjonen skal tenke i årene framover, og sett i sammenheng med verdiene: Kvalitet, Utvikling, Bredde og Engasjement (KUBE) vil vi vise at vi skal beholde vår egenart og fortrinn.
De strategiske grepene er synliggjort i form av 5 strategisk definerte områder: Organisasjon, Faglig virksomhet, Næringspolitikk, Samfunnspåvirkning-/omdømme og økonomi-/finansiering.
I desemberutgaven av Birøkteren får samtlige medlemmer det endelige resultatet som er vedtatt i styret, og som bygger på en vel ett års lang prosess i organisasjonen og blant de tillitsvalgte.

>>les mer

Nå er vi igang
-29-11-2016
Denne uken samles for første gang deltakerne som er utvalgt til å være med i «Elitesatsingsprogrammet» som organiseres av Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA.
-Dette er nybrottsarbeid for oss i norsk birøkt, sier generalsekretær, Heidi Kirkeby og vi gleder oss stort til å introdusere et nytt program spesialdesignet for norske birøktere.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs