Birøkten viktig for norsk landbruk sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl har hatt møte med Norges Birøkterlag om norsk birøkt og birøktens betydning for norsk landbruksproduksjon.

- Birøktnæringen er viktig for produksjonen av honning, frø, frukt og bær og dessuten for pollineringen av ville arter vi vil beholde i norsk natur, sier statssekretær Harald Oskar Buttedahl.
Les mer hos LMD.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs