Søk stipend innen 1.februar

Studieforbundet natur og miljø ønsker å bidra til bedre og flere kurslærere/instruktører til vår kursvirksomhet. Lokale lærere/instruktører som vil ta opplæring/etterutdanning, eller som ønsker å lære mer om nye fagområder, kan søke om inntil 5.000 kroner i stipend fra Studieforbundet. Søkeren må være medlem i en av medlemsorganisasjonene og ha som intensjon å virke som lærer/instruktør på kurs i Studieforbundet. Søknadsfrist for 1. halvår er 1. februar. Les mer hos Studieforbundet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs