Kurs for kursledere

Fredag 16. mars kl 16 til lørdag 17.mars kl 16 arrangeres kurs for kursholdere. Lær mer om hvordan lære bort, kommunikasjon og studieforbundets støtteordninger.
Det er ønskelig at flest mulig av våre kursholdere deltar på dette kurset.
Kurset arrangeres på Quality hotel Mastemyr og reise og opphold dekkes gjennom Studieforbundets stipendordning eller Norges Birøkterlag.
Begrenset antall plasser, fylkesvis prioritering.

Påmeldingsfrist er torsdag 9. februar til Norges Birøkterlags sekretariat.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs