Nybegynnerkurs i birøkt

Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag står som teknisk arrangør av nybegynnerkurs som starter på Birøktens Hus på Kløfta onsdag 18. april. Det blir ett teorikurs, og det blir ett praksiskurs med oppstart i andre halvdel av mai.

Er du interessert i kurs i andre deler av landet? Ta kontakt med ditt nærmeste lokallag, du finner informasjon under fylkes-/lokallag i venstre menyen.

Teorikurs i birøkt, Oslo og Akershus Birøkterlag

 
Kurskveldene er i Birøktens Hus, Dyrskuevegen 20 på Kløfta, hver kveld fra kl. 18.00 til 21.00. Eli Åsen og Svein Stokstad blir forelesere og kursholdere. Kursavgiften er kr 300 pr deltager. Påmelding skjer til fylkesleder Kjell Buraas, aller helst som e-post til kjell.johan.buraas@norgespost.no , eventuelt på telefon 977 70 659. Spørsmål om kurset kan rettes til fylkesleder eller eventuelt til Eli Åsen på 63 94 20 84.
 
Kursdager og kursinnhold:
 
18. april
 - Hvilke ulike individer finnes i bisamfunnet, og hva er deres viktigste oppgaver?
 - Dronningen og de gode hjelperne.
 
25. april
-  Sommerarbeid.
 - Sverming.
 
2. mai
- Hva er varroa og hvordan kan man bekjempe parasitten?
- Sykdommer og sykdomsbehandling.
 
9. mai
- Oppbygging av og funksjonene i en rasjonell bikube.
 - Hvilke fordeler har man med standardisert utstyr i bigården?
- Fordeler ved medlemskap i Norges Birøkterlag.
 - Fordeler ved medlemskap i Honningcentralen.
 - Fordeler med nytt utstyr - nybegynnerpakke.
 - Hva finnes av personlig verneutstyr og hvorfor skal vi bruke dette.
 
 
 
Praksiskurs i birøkt, Oslo og Akershus Birøkterlag
 
Vi følger opp teorikurset med et praksiskurs med beregnet kursstart i  slutten av mai 2012. Sted: Ulike bigårder på Romerike. Kursavgift kr 600 pr deltager. Mer informasjon gis under teorikurset. Benytt kontaktinformasjonen ovenfor for spørsmål eller påmeldinger.
 
Kursinnhold:
Forbehold om at program og antall dager kan bli noe tilpasset blant annet i forhold til antall deltagere. Hvis det blir mange påmeldte, kan det skje at vi må begrense antall kursdeltagere.
 

Dag 1

 • Bli kjent i bigården.
 • Åpne kuben.
 • Finn dronningen, arbeidere og droner.
 

Dag 2

 • Åpne kuben.
 • Se etter egg.
 • Finn honning og pollen.
 • Tilsett droneramme.
 

Dag 3

 • Åpne kuben.
 • Se etter egg.
 • Skjær ut dronerammen.
 • Se etter dronningceller.
 • Flytt opp yngel ved behov.
 

Dag 4

 • Se etter egg.
 • Skjær ut dronerammen.
 • Se etter dronningceller.
 • Lag avlegger og tilsett ny dronning eller dronningcelle.
 

Dag 5

 • Se etter egg i avleggeren.
 • Er det behov for foring?
 • Er det behov for mer plass?
 

Dag 6

 • Honninghøsting
 • Foring.
 

Dag 7

 • Slynging
 

Dag 8

 • Vinterforing
 

Dag 9

 • Oksalsyrebehandling
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs