Arbeidet med bekjempelsen av sjukdommen åpen yngelråte hos bier fortsetter

Resultatene fra fjorårets undersøkelser av bigårder i smittede områder ser svært lovende ut, og tyder på at man har klart å begrense utbruddet. Det er nå viktig å følge opp i det videre arbeidet, hvor målsetningen er å bli kvitt sjukdommen. En viktig brikke i dette er at birøkterne er årvåkne og melder fra til Mattilsynet ved mistanke om sjukdom. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs