Statens tilbud lagt fram

Statens tilbud i forbindelse med jordbruksforhandlingene ble lagt fram i dag.
For birøktens del er det foreslått en økning på kr 50,- i kubetilskudd fra kr 300 pr kube til kr 350 pr kube. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag vil nå vurdere om de vil gå i forhandlinger eller ikke.
Statens tilbud kan du se her:

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs