Presentasjon på Honnemøtet

Et vellykket Honnemøte er igjen gjennomført. Over 70 deltakere hadde et par svært fine dager på Honne.
Foredragene var mange og foredraget til Flemming Vejsnæs fra Danmarks Biavlerforening er lagt ut her på hjemmesiden.

I FlemmingVejsnæsHonnejan2013.pdf

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs