Mattilsynet har ny hjemmeside

Mattilsynet har fått ny struktur på hjemmesiden sin, adressen er fortsatt den samme. Informasjon om bier finner du ved å trykke på Dyr og Dyrehold i den øverste fanen, bla deretter nedover siden til du finner produksjonsdyr, og der finner du bier. www.mattilsynet.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs