Videregående kurs i birøkt

Meld deg på kurs!
Videregående kurs vil i år bli arrangert i Østfold, Hedmark, Vestfold, Aust-Agder og Trøndelag.

Målsetting med kurset: Kursdeltagerne skal se sammenhengen mellom egen dyktighet, bienes trivsel og produksjonsresultatet.Se sammenhengene og samspillet mellom bifolket og bifolkets miljøbetingelser.

Målgruppe

Birøktere med grunnkurs (nybegynnerkurs) i birøkt + minst 1 års praktisk erfaring i birøkt, eller

med realkompetanse gjennom minst 2 års erfaring som aktiv birøkter.

Opplegg

Kurset består av 12 samlinger, hvorav 5 av samlingene er demonstrasjoner/praktiske øvelser.

Det er erfarne og dyktige kursholdere.

Kursomfanget er 50 timer, herav om lag 20 timer klassesamlinger, 15 timer demonstrasjoner/

øvelser og 15 timer obligatorisk hjemmearbeid (øvingsoppgaver).

Se nærmere informasjon på www.norbi.no under «Kurs» - «Videregående kurs i birøkt».

Pris

Kurset koster kr 3.000,- inklusiv lærebøker.

Deltakerantall

Begrenset antall deltakere på hvert kurs og det forutsetter et visst minsteantall.

Østfold

Sted: Kalnes videregående skole

Oppstart: Tirsdag 2. april kl. 18.00 – 21.00

Påmelding til: Jens Martin Nybøle. Tlf: 920

97 748. E-post: jens.nybole@bier.no eller Åge

Berg. Tlf: 412 74 938.

E-post: honning.aage@gmail.com

innen 22. mars.

Aust-Agder

Sted: Avhengig av hvem som melder seg på.

Trolig i nærheten av Tvedestrand.

Oppstart: Etter påske.

Påmelding til: Leif Ø. Sivertsen.

Tlf. 37 03 97 22/476 22 193.

E-post: leifosivertsen@tamail.no

innen 22. mars.

Vestfold

Oppstart: Uke 12

Påmelding til: Tanja Breyholtz. Tlf: 911 02 711

innen 15. mars.

Trøndelag

Sted: Avhengig av hvem som melder seg på.

Oppstart: 21. mars.

Påmelding til: Sigbjørn Kvam.

Tlf: 450 39 170. E-post: sigkvam@online.no

innen 16. mars.

Hedmark

Sted: Ringsaker Videregående skole

Oppstart: Mandag 11. mars kl. 18.00

Påmelding til: John Erik Hansen.

Tlf: 917 98 628. E-post: joerikh@online.no

innen 7. mars.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs