Problemer med telefonen i sekretariatet

Det er problemer med telefonen hos Norges Birøkterlags sekretariat. Det jobbes med utbedringer. Ta kontakt med oss på epost post@norbi.no eller prøv å ringe oss senere. Vi beklager ulempene dette medfører.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs