Skriv under på opprop mot humleimport

Mange, deriblant Norges Birøkterlag er kritisk til import av humler og ønsker at Landbruks- og matdepartementet (LMD) snur og stenger muligheten til å importere Humler til Norge. Føre var prinsippet i Naturmangfoldhetsloven bør følges.

Konsekvensene for rødlistede humle arter, norsk birøkt og andre pollinerende insekter kan være store da sykdom/parasitter har vist seg å kunne smitte mellom arter. Herunder også smitte fra insekt til vekster.
Skriv under på oppropet her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs