Sen vår - behov for foring

Våren er senere i år, sammenlignet med tidligere år. Det er viktig å kontrollere at det er nok for i kuben, og eventuelt fore med apifonda. Manglende pollentrekk gir også et behov for å fore med kvikk-poll. Ta en sjekk i kubene, og gi de en hjelpende hånd om nødvendig.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs