En økologisk framtid? Paneldebatt med partipolitikere

Økologisk mat er i vinden. Mange etterspør mat uten sprøytemidler og tilsetningsstoffer. Stadig fler forstår at økolandbruk tar vare på livet i jorda og gir større biologisk mangfold. Hvilke partier kan få fortgang på den økologiske satsningen? Partipolitikerne gir deg svaret mandag 26. august.

Partiene stiller med sentrale politikere
 
De vil fortelle hvordan de ser på miljøutfordringene i landbruket, hva deres partier har gjort for økologisk jordbruk og forbruk så langt, og hva de vil gjøre i neste stortingsperiode. Det blir god tid til debatt, før politikerne til slutt forteller oss hvorfor vi som økologisk bevisste velgere bør velge nettopp deres parti…
 
 
Disse stiller til debatt:
 
ARBEIDERPARTIET: Terje Lien-Aasland
Leder av Stortingets næringskomité og 1. kandidat til stortingsvalget fra Telemark AP
 
HØYRE: Svein Flåtten
Stortingsrepresentant, næringspolitisk talsmann, 1. kandidat til stortingsvalget fra Vestfold Høyre
 
SENTERPARTIET: Erlend Grimstad
Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet, 1. kandidat til stortingsvalget fra Akershus SP
 
KRISTELIG FOLKEPARTI: Rigmor Andersen Eide
Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Møre- og Romsdal KrF
 
SOSIALISTISK VENSTREPARTI: Aksel Hagen
Stortingsrepresentant, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oppland SV
 
VENSTRE: Ola Elvestuen
Nestleder i Venstre og byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, 2. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Venstre
 
MILJØPARTIET DE GRØNNE: Rasmus Hansson
Biolog, 1. kandidat til stortingsvalget fra Oslo MDG
 
RØDT: Elin Volder Rutle
Landbruksøkolog og miljøpolitisk talskvinne for Rødt, 5. kandidat til stortingsvalget fra Oslo Rødt
 
Fremskrittspartiet vil delta, men vil oppnevne sin deltaker til panelet senere.
 
Ordstyrer for kvelden er Regine Andersen, daglig leder, Oikos – Økologisk Norge.
 
 
Bred plattform av arrangører
 
Paneldebatten arrangeres av Oikos – Økologisk Norge, i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norges Bygdekvinnelag, Biologisk-dynamisk Forening, Debio, Norges Birøkterlag, Mat og jord der du bor (Majobo), Norges Naturvernforbund, Natur og Ungdom, Sabima, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Dialogos medie- og ressurssenter og Cultura Bank.Dette gir arrangementet en bred plattform.
 
En viktig debatt
Debatten er viktig for framtidens politikk på det økologiske området, både fordi det kan få betydning for økologisk bevisste velgeres partivalg og fordi det vil gi viktige innspill til politikerne som skal stake ut kursen etter valget.
 
Møt opp og bli med!
 
Når og hvor?
Mandag 26. august kl. 19.00 – 21.30
Litteraturhuset i Oslo, Wergelandssalen.
Wergelandsveien 29, 0167 Oslo
 
Gratis entré
 
Velkommen!
 
 
Kontakt: Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge (regine@oikos.no)
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs