Matindustrien refser regjeringen for at Mattilsynet fortsatt forskjellsbehandler

Halvannet år etter etter at Riksrevisjonen påviste at Mattilsynet forskjellsbehandler bedrifter, er lite blitt bedre, mener NHO Mat og Landbruk. Medlemsbedrifter sliter med distrikts- og regionkontorer med ulik tolkning av regelverket, ifølge NHO, som trekker fram slakterinæringen som eksempel på en bransje som opplever problemet. Ulike tolkninger gir forskjellige betingelser for å drive slakteri forskjellige steder i landet, ifølge Lenvik. Les mer hos Nationen

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs