Spørreskjema angående birøkten og sukkeravgiftsøknad åpner onsdag 4. september

Norges Birøkterlag er avhengig av å ha gode statistikker i forhandlinger med myndighetne for å ivareta birøkternes interesser, i forbindelse med organisasjonsarbeid og ovenfor allmennheten. Vi trenger derfor din informasjon.

Søknadsskjemaet for sukkeravgiftrefusjon finner du på Min Side fra onsdag 4. september. Instruks for utfylling finner du på innloggingssiden.
For å logge inn trenger du medlemsnummer og passord. Har du ikke dette tilgjengelig ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat.
Birøktere som ikke er medlemmer kan også søke om refusjon, ta kontakt med sekretariatet for å få tilgang til systemet.

 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs