Bli med på Agdermøtet 2013

Lær mer om brunbia i Norge og Sverige, situasjonen i Honningcentralen, Marco Nevens drift og pollinering i Sogndal, bruk av honning i sårbehandling, Alf Helge Søylands praktiske drift og dronningavl og rekruttering og opplæring.

Sett av helgen 16.-17. november. Les mer om påmelding og se hele programmet under Les mer.

Velkommen til nye og gamle deltagere.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs