Pærebrann påvist i Mandal og Søgne

Mattilsynet melder om at det er påvist pærebrann i kommunene Mandal og Søgne i Vest-Agder. Forskrift om tiltak mot pærebrann vil som følge av disse funnene bli endret i løpet av vinteren og det vil således føre til flytterestriksjoner for bikuber til neste år. Nærmere informasjon vil bli gitt i Birøkteren i løpet av vinteren. Les mer på Mattilsynets hjemmeside for mer informasjon

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs