Nytt referanseverk for bieforskere

Nettverket COLOSS har nå publisert BeeBook. Boka – eller bøkene – med undertittelen «Standard Methodologies for Apis mellifera Research» har som intensjon å være en praktisk manual innenfor alle områder av studier på honningbier. Målet er åpen tilgang til standardmetoder som stadig oppdateres og videreutvikles.

Les mer om BeeBook på nyhetssidene til Norges forskningsråd

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs