Husk å melde om ny gateadresse eller adresseforandring

Mange av landets kommuner har intensivert arbeidet med å dele ut gateadresser. Det betyr at mange har fått ny adresse for å motta post. Posten er svært strenge med at ny adresse må stå på, for at de skal levere posten. Vi har fått mange nummer av Birøkteren i retur denne måneden, pga manglende oppdatering av adresse.

Vi oppfordrer derfor alle som får ny gateadresse om å melde ifra om dette. Husk også å melde ifra om adresseforandring hvis du flytter.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs