Bier på "Ut i Naturen" på NRK 19 november

NRKs Rune Gokstad stilte i biekostyme på besøk i bigården til Bjørn Dahle i vinter for å se hvordan biene klarer seg gjennom den norske vinteren. Se innslaget på Ut i Naturen på NRK 1 kl 1945.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs