Ukontrollert GMO-spredning i mange land

Genmodifisert mais, ris, bomull og raps sprer seg ukontrollert i store deler av verden, ifølge en ny rapport. GMO-forurensning truer biomangfoldet for fremtidige generasjoner. Les mer på oikos.no

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs