Har du fått besøk av en sverm?

Under punktet Bisverm i Hagen, i venstre meny, har vi noen gode råd om du får besøk av en bisverm.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs