Åpen yngelråte hos bier funnet i Vestfold

Det er påvist åpen yngelråte i Vestfold. Dette er et av fire nye funn i 2014. For å lykkes i arbeidet med å bekjempe åpen yngelråte, er det svært viktig at birøktere bidrar aktivt ved å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om sjukdom, og at birøkterne gjør tiltak for å hindre smittespredning. Les mer hos Mattilsynet

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs