Øker innsatsen for å bekjempe åpen yngelråte hos bier

Mattilsynet har i samråd med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Birøkterlag blitt enige om å skjerpe tiltakene i retningslinjene for å bekjempe sykdommen åpen yngelråte hos bier, og øke overvåkningen. Les mer hos

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs