Viktige datoer for næringsbirøktere

Husk å:
Søke kubetilskudd innen 20/8 (telledato 31/7; kr 400 pr kube)
Melde om mistanke om avlingssvikt innen 31/8 (søknadsfrist 31/10)
Erstatning for tap av innvintrede bifolk søknadsfrist 15/5
Les mer hos Landbruksdirektoratet HER og HER.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs