Birøkt viktig for hagebrukarar

Produsentar av frukt og bær kan ha stor nytte av bier til pollineringa, men i dag er det alt for få birøktarar i frukt- og bærfylket Sogn og Fjordane.

Prosjektet «Pollineringsretta Birøkt» er ei pilotsatsing for å få fleire birøktarar i fylket. Les mer hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs