Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste - lansering av brosjyre

Visste du at det myldrende mangfoldet av organismer i jorda og på gårdene er en viktig forutsetning for matproduksjonen vår? Visste du også at dagens intensive matproduksjon er en viktig årsak til tap av biologisk mangfold? I dag lanserer Oikos – Økologisk Norge en ny informasjonsbrosjyre om det myldrende mangfoldet i landbrukets tjeneste og hvordan vi kan ta vare på det.

ikos – Økologisk Norge har utarbeidet brosjyren i samarbeid med Norges Birøkterlag. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, har også bistått i prosessen og eksperter har vært trukket inn på ulike områder.
Med brosjyren ønsker vi å rette søkelyset mot de uvurderlige økosystemtjenestene som biologisk og genetisk mangfold gir til landbruket. Den viser at vi alle er avhengige av biomangfoldet for å ha en sikker matforsyning, både for oss selv og for framtidige generasjoner. 
 
Last ned brosjyren Et myldrende mangfold i landbrukets tjeneste her. I

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs