Nye funn av liten kubebille

Det er gjort nye funn av liten kubebille i Italia. Liten kubebille spiser yngel, honning og pollen og kan gjøre stor skade om de ikke bekjempes. Liten kubebille er ikke etablert i Europa og det jobbes nå for å bekjempe funnene som er gjort i Italia.
Les mer hos Danmarks Biavlerforening her.
Les mer hos stituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs