Støtten til organisasjonene er reddet

Det er enighet om statsbudsjettet for 2015 og støtten til organisasjonene på Landbruks- og matdepartementets budsjett ser ut til å være opprettholdt på samme nivå som i år. Det ble altså ikke noe kutt her.
For vår kursvirksomhet er det også viktig at støtten til studieforbundene ble opprettholdt, da det var foreslått kutt på 40 mill. kroner her.
Det er også viktig at støtten til Landbruksforskning ble plusset på med 32 mill. kroner i forhold til forslaget.
Omsetningsgrensen for registreringspliktig moms beholdes på dagens nivå (kr 50.000).

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs