Kurs i birøkt på Landbrukshelga i Akershus

Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag arrangerer kurs i birøkt på Landbrukshelga i Akershus 24. og 25. januar 2015. Mer info og påmelding finner du her.
Ønsker du å delta på kurs i birøkt i andre deler av landet? Ta kontakt med ditt lokale birøkterlag. Kontaktinfo finner du under oversikten over fylkes- og lokallag i venstre meny.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs