Elitesatsing innen birøkt - frist 1. mai

Vi søker deg som har vekstambisjoner.
Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA har inngått et gjensidig prosjektsamarbeid for satsning til det viktige området: «Økt næringsbirøkt». Skal man lykkes med å dekke markedet for norsk honning, landbrukets pollineringsbehov og den økende etterspørselen etter bifolk/dronninger og andre biproduktet må antallet næringsbirøktere økes kraftig, og relativt raskt. Dette omfatter arbeid på mange felt, blant annet ønsker vi etablere en «Elite/talent-satsing» for å rekruttere og organisere en 15-20 personer av mindre næringsbirøktere som ønsker å satse og vil øke kubetallet.
Prosjektet forventes å starte opp sent 2016, evt fra starten av 2017 og vare til og med 2018 – forutsatt at vi får delvis ekstern finansiering.
Vi søker derfor: 15 – 20 deltakere som vil være med på et «eliteprogram» - dere vil sammen danne et bedriftsnettverk og du har interesse av å forplikte seg til å være med på bygge seg opp en robust næringsbirøkt i Norge.

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som pr. d.d. teller 3800 medlemmer, fordelt på 14 fylkeslag og 109 lokallag. NB skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt – fra faglig utvikling, avl og avlsmateriale, helseforebyggende arbeid, forskning, kompetanseutvikling, rådgiving osv. I tillegg til å jobbe for norsk birøkt sine interesser overfor bestemmende myndigheter og samfunnet ellers.
Honningcentralen SA (HC) er et samvirke eid av ca 1000 norske birøktere som sørger for mottak, foredling, markedsregulering og omsetning av medlemmenes produkter. De tilbyr også innkjøp, tilvirkning, standardisering og salg av produkter og tjenester som medlemmene trenger i sin produksjon – som bimateriell og annet utstyr
 
Søkere til prosjektdeltakelse: Elitesatsning innen næringsbirøkt - frist 1. mai
 
Vi søker deg som går med planer om
økning av kubetall – Økt honningutbytte–  Vekstambisjoner
Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA har inngått et gjensidig prosjektsamarbeid for satsning til det viktige området: «Økt næringsbirøkt». Skal man lykkes med å dekke markedet for norsk honning, landbrukets pollineringsbehov og den økende etterspørselen etter bifolk/dronninger og andre biproduktet må antallet næringsbirøktere økes kraftig, og relativt raskt. Dette omfatter arbeid på mange felt, blant annet ønsker vi etablere en «Elite/talent-satsing» for å rekruttere og organisere en 15-20 personer av mindre næringsbirøktere som ønsker å satse og vil øke kubetallet.
Samarbeidet mellom NB og HC er hjemlet i respektive strategiplaner og styrevedtak. Prosjektet forventes å starte opp sent 2016, evt fra starten av 2017 og vare til og med 2018 – forutsatt at vi får delvis ekstern finansiering.
Vi søker derfor: 15 – 20 deltakere som vil være med på et «eliteprogram» - dere vil sammen danne et bedriftsnettverk og du har interesse av å forplikte seg til å være med på bygge seg opp en robust næringsbirøkt i Norge. Mye av opplæringen vil foregå i Birøktens Hus på Kløfta, men også ute på noen valgte bigårder hos mentorer (andre næringsbirøktere som deltar i programmet som lærere). NBs og HC sin rolle er å initiere, koordinere og bistå i oppbyggingen av et «eliteprogram»/et bedriftsnettverk, være eier og stå for prosjektstyringen til et eventuelt nettverk kan stå på egne ben.
 
Personlige egenskaper:
 • Genuint interessert i birøkt og dens muligheter for næringvei for deg
 • Resultatorientert, engasjert og initiativrik
 • Tydelig og sterk på gjennomføring
 • Forretningsorientert og kommersiell
 • Strukturert
 • Samarbeidsorientert
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Har minimum 3-5  års erfaring som birøkter, har minimum 20-25 innvintrede kuber i dag
 • Du må kunne basis birøkt, dette er ikke en utdannelse innen basis birøktfaget
 • Kan vise til gode resultater ting du har drevet med før, som kan være andre ting enn birøkt
 • Jobber målrettet og selvstendig
 • Er en planlegger og har høy gjennomføringsevne
 • God til å kommunisere
 • Vise til foreløpige tanker om en utvidelse av driften; herunder økonomiske og faglige vurderinger

Vi tilbyr:
Kompetanseutvikling i form av:
 • Kunnskap og ferdigheter knyttet til etablering, produksjon, foredling, forretningsplan, driftsøkonomi, driftsplanlegging, investeringsbehov/-beregninger, kapital, finansiering, marked
 • Birøktfaglig kunnskap, spesielt hvordan bygge seg opp, hvordan sikre økt honningutbytte
 • Lære av de beste i bransjen og beslektede bransjer, dele erfaringer samt få økt forretningsfokus i driften – rasjonell drift
 • Målrettede utviklingsprosesser innen norsk næringsbirøkt
 • Stimulere til økt innovasjon og vekst
 
Du vil få anledning til å påvirke programmet selv ved aktiv deltakelse samt identifisering av nødvendig opplæring osv.
Gode betingelser på bimateriell utstyr som trengs for å få økningen.
Vil du vite mer om dette programmet, ta kontakt med daglig leder Kristin Slyngstad mobil 915 48 401, mail: kristin.slyngstad@honningcentralen.no eller  Generalsekretær i Norges Birøkterlag Heidi Kirkeby mobil 948 46 703, mail: heidi.kirkeby@norbi.no Søknadsfrist: snarest. Ber om at de som er interessert skriver en  «søknad» som oversendes:  post@norbi.no
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs