Gullmedalje til Røkholt

Per Ove Røkholt ble tildelt Norges Birøkterlags gullmedalje under årsmøtedagene for Norges Birøkterlag.

Han fikk denne for sitt mangeårige særdeles framragende arbeide for birøktens fremme. Han har over flere tiår vært aktiv på ulike nivåer i organisasjonen, og vært aktivt med i ulike utredninger til hjelp i styrets arbeid. I perioden han nå har sittet som styremedlem har han bl.a. vært pådriver for arbeidet med å få utarbeidet kompetansehevingsprogrammet som er vedtatt, og han har utarbeidet det videregående kurset organisasjonen har i birøkt. I tillegg til arbeidet i Norges Birøkterlag er Per Ove Røkholt også svært engasjert i Honningcentralen, og arbeider aktivt for organisert omsetning gjennom den.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs