Trenger du organisk syre til å bekjempe varroa nå?

De fleste birøktere trenger ikke organiske syrer som oksalsyre før til høsten. Dersom det er birøktere som har behov for å behandle med oksalsyre eller maursyre nå i vår før markedsføringstillatelse er på plass, foreslår vi at dere ber veterinæren skrive ut resept på Api-bioxal og at dette tas inn på registreringsfritak (dette må presiseres overfor veterinæren). Api-bioxal er oksalsyrekrystaller slik vi er vant til å bruke. Dersom det er behov for et maursyrepreparat kan man be om AMO Varroxal, som er 85% maursyre. Husk at dette kan ta litt tid, så kontakt veterinæren i god tid.

Bakgrunnen for at man nå må ha resept fra veterinær er at Legemiddelverket har vedtatt denne regelendringen. Midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier er nå klassifisert som legemidler.  Sykdomsbehandlingen av bier skal derfor fra og med 1. januar i år kun skje med midler som er forskrevet av veterinær og kjøpet på apotek, i motsetning til tidligere hvor vi selv kunne kjøpe disse midlene uten videre bl.a. hos Honningcentralen.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs