Svar på vår spørreundersøkelse om vintertap

Lørdag 30 april åpner vi vår årlige internettbaserte spørreundersøkelse om vintertap av bifolk. For å få et realistisk bide av situasjonen etter vinteren 2015-2016 er det viktig at så mange birøkteres om mulig svarer på spørreundersøkelsen enten de har hatt lavt eller høyt vintertap.

 Vi ønsker at du rapporterer situasjonen nært opp til 1. mai. For at du skal kunne svare best mulig på undersøkelsen ligger spørsmålene her I Ta dem med til bigården og gjør dine notater slik at du har informasjonen tilgjengelig når du går gjennom spørreskjemaet som legges ut her som nyhet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs