Organiske syrer til bekjempelse av varroa – planlegg tidligere i år!

Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

I et samarbeid mellom Den norske veterinærforening, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Norges Birøkterlag blir det i første halvdel av juni arrangert et kurs i bisykdommer for veterinærer. Det er god påmelding til kurset.
Målgruppen for kurset er veterinærer som har interesse og mulighet for å utstede resepter for medikamenter for behandling av bisykdommer og Norges Birøkterlag håper å kunne gå ut med en liste med navn på aktuelle veterinærer etter dette kurset.
Trenger du resept før denne listen foreligger (trolig i midten av juni) og du ikke får din lokale veterinær til å skrive ut resept, kan du ta kontakt med Norges Birøkterlags sekretariat.
De aktuelle preparatene dere kan be om resept på er Api-bioxal som er oksalsyrekrystaller slik vi er vant til å bruke, eller maursyrepreparatet AMO Varroxal, som er 85% maursyre. Preparatene må tas inn på registreringsfritak og dette må presiseres overfor veterinæren.
Husk at dette kan ta litt tid, så kontakt veterinæren i god tid.
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs