Utfordrer Norges Bondelag

«Uakseptabelt at ny forskrift ikke ivaretar behovet for erstatning godt nok om birøktere blir pålagt sanering» utfordrer Karl John Amdahl, leder i Norges Birøkterlag når han besøker årsmøte i Norges Bondelag i dag.

Han var i sin tale til årsmøte opptatt av følgende saker:
  • Økning i produksjonstilskuddet til bier i år var liten i sum, men svært viktig signal til norsk birøkt. En vekst i norsk birøkt er nødvendig for å dekke både pollinering og det norske markedet for honning, og produksjonstilskuddet er en viktig del av grunnøkonomien i dette.
  • Birøktnæringa er utsatt for tap til rovvilt ved bjørneangrep på bigårder – det er nå grundig dokumentert i rapport fra NIBIO etter bestilling av Landbruks- og matdepartementet. Dette gjelder i særlig grad for vandrebigårder (bigårder plassert i utmark i deler av sommerhalvåret) i grenseområdene mot Sverige. Bigårder som ødelegges av bjørn faller utenfor erstatningsordningene og representerer et vesentlig økonomisk tap for birøktere som rammes. Nå må vi samles om å bruke denne kunnskapen og dokumentasjonen til en mer effektiv politikk rundt skadefelling av bjørn og retten til erstatning.
  • Vi har sammen jobbet for å få inn en ny forståelse for beregning av erstatning etter å ha blitt pålagt sanering etter pålegg fra det offentlige f.eks ved fare for utbrudd av Åpen Yngelråte. I dag er det kun ved kliniske funn som utløser et pålegg på sanering av dyrene som gir rett til erstatning. Vi har jobbet for at om det kun pålegges sanering av utstyr, rom osv og ikke sanering av dyrene skal også de berørte birøkterne få erstatning som de første nevnte. «Det ser ut til at dette ikke er tatt til følge i den nye forskriften som kom denne uken. Det må vi ta en omkamp om» utfordret Karl John Amdahl, årsmøtet i Norges Birøkterlag til å enes om.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs