Reviderte retningslinjer for bekjempelse av åpen yngelråte

Mattilsynet har nå publisert revidert retningslinje for bekjempelse av åpen yngelråte som gjør det noe enklere for birøkterne.

De reviderte retninglinjene kan hentes på Mattilsynets hjemmeside her.
 

I forbindelses med at disse retningslinjene ble publisert minner Mattilsynet om at det iht birøktforskriften § 11, bare er sertifisert birøkter som har lov å flytte bier og utbygde vokstavler, mens alle kan flytte brukt bimateriell, som ikke huser bifolk og som skal flyttes eller omsettes, dersom de er rengjort og ikke har huset levende bier de siste 10 dager før flytting eller omsetning.

Mattilsynet ønsker å gjøre spesielt oppmerksom på at slik flytting kan medføre en potensiell flytting av smitte.  Desinfeksjon av slikt utsyr kan være ett av flere frivillig tiltak som kan begrense denne potensielle smitten.

 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs