Studieforbundet stengt i juli

Studieforbundet natur og miljø holder kontoret stengt i juli pga ferieavvikling. Post og epost vil ikke bli åpnet og lest. Kursstatistikk og opplysninger om nye kurs vil ikke bli oppdatert. Kontoret er igjen bemannet fra mandag 1. august.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs