Kubetilskudd og telledato

Årets jordbruksoppgjør er nå behandlet av Stortinget og partene har vært samlet i etterkant, og blitt enige om de siste detaljene.

Som kjent ble satsen for støtte til bikuber (for de som er berettiget det) hevet fra kr. 400 til kr. 425, og denne endringen gjelder for søknadsomgangen nå i august 2016.
 
Når det gjelder dette med telledato og bier har vi jobbet for å påvirke dette i retning av en forenkling, og forbedring i forhold til de opprinnelige forslagene som ble drøftet i fjor. Så langt vi kan se har de nå blitt enige om at det blir 2 telledatoer fra søknadsrunden i 2017 (utbetaling 2018), men at det for bikuber kun blir én søknadsfrist, 15. oktober og da med én telledato som blir 1. oktober.
- Når det gjelder de endringene vi ønsket knyttet til endringer i definisjon på en bikube ble ikke våre ønsker tatt til følge i denne omgang, sier Heidi Kirkeby, generalsekretær i Norges Birøkterlag. Definisjonen på en bikube er derfor videreført som: En dronning og minst sju rammer med påsittende bier.
- Merk at dette med endringer av søknadsfrist/telledato skjer først i 2017, sier Kirkeby.
 
Les dokumentet her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs