Åpningstider sommeren 2016

Pga ferieavvikling i administrasjonen vil vi ha noe redusert åpningstid for telefonhenvendelser i sommer. Telefonen er i utgangspunktet bemannet mandag til torsdag fra 0900-1500. Telefonen vil være stengt alle fredager fra og med fredag 8. juli til og med fredag 12. august. I tillegg vil telefonen være stengt torsdag 28. juli og hele uke 31 (1.-5. august). Eventuelt kan endringer i arbeidet føre til at telefonen blir stengt andre dager.
Mye av den aktiviteten som utføres i juli/august skjer i felt og utenfor kontoret på Kløfta. Ønsker du å stikke innom bør tid avtales på forhånd da vi ikke prioriterer å bemanne kontoret i hele ferietiden.

HAR DU SPØRSMÅL OM BISVERM?
Se info på vår hjemmeside (Tittel: Biene svermer) om hva du skal gjøre og hvem du kan kontakte.

Vi ønsker alle en riktig god sommer – både biene, birøktere og alle våre støttespillere!Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs