Mistanke om svikt i honningproduksjonen? Meld ifra til kommunen snarest!

Ved svikt i honningproduksjonen på grunn av klima har birøkteren rett til å søke om erstatning. Det er svært viktig at du melder ifra til landbrukskontoret i kommunen så snart du fatter mistanke om at avlingssvikt. Meld ifra med en gang, søknaden ettersender du. I Birøkteren nr 7/8 skrev Børje Svensson gode til prosessen rundt avlingsskadeerstatning. Trykker du på Les mer kan du lese hele artikkelen.

Hjelp ved avlingssvikt?
 
Sesongen 2015 var ekstrem på flere måter i Norge. En sein og kald vår førte til sein og svak blomstring. Mange plasser ble det ikke bringebærhonning. Kanskje det ble litt honning fra geitrams eller gullris, men så kom det masse regn og kaldt vær igjen og lyngen gav ikke som forventet.
Nåvel, det finns hjelp å hente i slike sesonger. I Norge har vi et generøst system for utbetaling av statlig erstatning ved klimabetinget avlingssvikt. Her er noen erfaringer som du bør ha i bakhodet om du møter ennå et dårlig honningår:
 1. Du må ha rett å søke produksjonstilskudd også for å få søke erstatning for avlingssvikt (minst 25 kuber, eller annen tilskudds berettiget produksjon i kombinasjon med bier).
 2. Det er viktig å melde ifra til kommunens landbrukskontor så snart som du regner med at det blir et år som er minst 30 % dårligere enn normalt. Send en e-post eller skriv et kort brev der du forteller at du er redd for avlingssvikt og at du vil komme tilbake med søknadsskjema senere.
 3. Du må ha friske bier og ha et driftsopplegg som er tenkt å gi normal honningproduksjon. Ved spesielle opplegg som pollinering i veksthus, avleggersalg eller intensiv dronningproduksjon for salg risikerer du at lav produksjon ikke kan klassifiseres som klimabetinget.
  Er det tegn til at du ikke har stelt dine bier på lang tid (mørke tavler som er fast kittede med propolis eller fulle av mugg m.m.) er du også i en gruppe som får problem med å få en søknad om tilskudd godkjent.
  Om du har hatt store vintertap og ikke ryddet opp eller erstattet døde samfunn, er det også risiko for at din avlingssvikt ikke kan forklares med klima. En må selv gjøre det en kan for å minimere skadene av avlingssvikt. Men det er viktig å informere kommunen om dine tiltak.
 4. Du må ha god dokumentasjon fra avlingsresultat tidligere år. Du bør kunne vise opp tall for minst 3 år. Om du er nybegynner kan du få hjelp til å sammenligne din avling med gjennomsnittstall beregnet av Fylkesmannen. Fylkesmannen kan da ta i bruk normaltall fra lokalt birøkterlag om dette finnes.
 5. Du bør kunne vise dokumentasjon fra hovedbok, næringsoppgave eller regnskapsbilag. Om du steller med bokføringen selv bør du ha notering av daglig vekt slynget honning, lager-inventeringer eller salgsbok i tillegg. Kopi av leveransefakturaer til Honningcentralen er også godt å ha.
 6. Antall produksjonsbikuber bør være det samme som du har brukt i søknad om produksjons-tilskudd for respektive år. Om det er et avvik i søknadsåret må du kunne forklare hva som har skjedd. Du kan eksempelvis ha solgt noen samfunn eller slått sammen samfunn før lyngtrekket. Dette bør verifiseres med bigårdsnotater eller kvitteringer av salg.
  En kopi av årsrapportene til Norges Birøkterlag kan også være godt å ha som bevisføring.
Når det så er tid for å levere søknad er det også ting å tenke på. Det viktigste er å passe på leveringsfristen den 31.oktober. Skjema kan du få av landbrukskontoret eller søke på nett:
https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/svikt-i-honningproduksjon
Der finner du også elektronisk søknadsskjema.
Du fører på dine tall og beskrivelser samt legger ved de dokument du kan få frem for å støtte din søknad. Du finner rimelig raskt ut om du har minst 30 % avlingssvikt. Det er nemlig 30 % egenrisiko som ikke blir erstattet. Er svikten mindre enn 30 % kan du bare gi landbrukskontoret beskjed at du dropper søknaden.
 
Er avlingssvikten mer enn 30 % kan du være berettiget å få erstatning. Her er et regneeksempel:
Gjennomsnitt produksjon 3 år, kg/kube 15,5  
30 % egenrisiko, kg/kube   4,65  
Gjennomsnitt minus egenrisiko  10,85  
Gjennomsnitt produksjon 2015, kg/kube  7,5  
Svikt som skyldes klima:    100 %  
Produksjonssvikt 2015, kg/kube  3,35     a
Fast sats for honningpris 2015, kr   83.00      b
Antall bisamfunn i produksjon 31.7.2015    28 st         c
Beregnet erstatning, a * b * c    7.785 kr  
OBS Beløp under minstegrensa 5.000 kr utbetales ikke!
 
Lite penger? Jo, det er en lav erstatning i forhold til det tap som du får et dårlig år. Men uansett kan det være verdt bryet å jobbe litt med en søknad om erstatning. De få kronene som tikker inn på konto i løpet av vinteren kan være til god hjelp for at komme på beinene igjen og få lyst å prøve seg på nye øvelser i bigårdene. En blir aldri for gammel for å lære heter det jo. Kanskje du skal prøve å forandre noe i utstyret, driftsformen eller vandringspraksis. Kanskje dronningskifte eller litt drivforing på rett tidspunkt kan gjøre at du snur avlingssvikt det ene året til fulle honningkasser det neste?
Men først å fremst må vi enn en gang håpe på at Meteorologisk Institutt fikser det der drømmeåret som vi fortsatt går å venter på! Kanskje det blir i år 2016?
 
Børje Svensson
Forsand, Rogaland
Birøkter og ansatt i landbruksforvaltningen (landbrukskontoret)
 
Denne artikkelen ble trykket i Birøkteren nr 7/8 i 2016.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs