Minister møter Norges Birøkterlag om pollinering

"Skal vi dekke det nasjonale behovet for produksjon av nydelig honning og livsnødvendig pollinering bør vi ha ambisjon om å øke til 70 000 kuber" vil være generalsekretærens tydelige melding når pressen er invitert til presseseminar om bienes avgjørende rolle i verdens matproduksjon.

På en pressefrokost torsdag skal bienes verdifulle og avgjørende pollineringsoppgave i sentrum.
Overfor media og gjester skal vi utfordre Klima- og miljøminister Helgesen, samfunnsdebattanter, forskere, matbransjen og organisasjonene på å være med på en skikkelig dugnad for "bi´og land".
Det ropes varsko i forhold til situasjonen for pollinering av matvekster i verden. Over tre fjerdedeler av våre viktigste matplanter er avhengige av pollinering fra bier og andre insekter for å bli til. Mens arealet med matvekster som trenger pollinering har økt med 300 prosent, har ikke avlingene økt tilsvarende.
 
Hva kan myndigheter, matbransjen, landbruket og folk flest bidra med  - ja det er tema for dagen
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs