Miljøministeren er med på nasjonal dugnad for bier og pollinerende insekter
«Når biene blir borte, ser vi egentlig hva de betyr. Honningbien er et av våre viktigste husdyr, og den pollinatoren som er kommersielt viktig. Verdien av den er enorm.» sier biologien Dag Hessen om nedgangen av bier og pollinerende insekter.

 
Store deler av matproduksjonen er helt avhengig av bier og andre insekter til pollinering. Med et stadig økende behov for matproduksjon, blir vi i samme takt mer og mer avhengig av bienes pollinering.
Samtidig ser vi en nedgang av bier og pollinerende insekter.
 
Nettopp dette vil Norges Birøkterlag sette fokus på. Derfor inviterte vi til pressefrokost i Mathallen i Oslo for å invitere hele nasjonen på nasjonal dugnad for bi’ og land. Det handler om å sikre vår matproduksjon i fremtiden.
 
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen støtter Norges Birøkterlags initiativ til en nasjonal dugnad for bier og pollinerende insekter. Miljøministeren ser at færre bier og insekter er en reell trussel, og at det er behov for en nasjonal dugnad – han bidrar gjerne. Ministeren mener at det nesten ikke er grenser for hva vi kan få til, hvis vi får opp bevisstheten. Derfor jobbes det for å få til en strategi for å bevare pollinerende insekter. Generalsekretær i Norges Birøkterlag Heidi Kirkeby utfordrer ministeren på øke antall bifolk for å sikre pollinering av norsk mat. I dag har vi 45 000 bifolk. For å sikre pollinering av den norske maten må vi opp i 70 000 bifolk.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs