Norges Birøkterlag invitert til å gi innspill om Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer

Norges Birøkterlag er en av få organisasjoner som er invitert til innspillsmøte om Nasjonal strategi for villbier og andre pollinerende insekter.
Norge har i dag behov for nesten dobbelt så mange bifolk for å sikre god pollinering av frukt, bær, ryps/raps og andre matproduksjoner. Honningbia er "arbeidshesten" blant pollinatorene. Ved å øke antallet bifolk i Norge, kan vi øke matproduksjonen gjennom nok og god nok pollinering.
Vi forventer at Nasjonal strategi for villbier og andre pollinatorer vil komme med flere tiltak for å øke biebestanden i Norge.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs