Ikke sprøyting av veikanter med sukker

For en tid tilbake kunne vi lese at det testes ut sprøyting med varmt vann og sukker for å ta knekken på ugras. Vi fikk en del reaksjoner og spørsmål rundt dette som gjorde at vi tok kontakt med Statens Vegvesen for å avklare om denne praksis kunne føre til noen form for «honningforfalskning».

Her kan du lese saken:
https://www.nrk.no/telemark/skal-drepe-ugress-med-sukker-og-vann-1.13123965 .
 
Vi har nå fått informasjon om at det nevnte forsøket foreløpig er stoppet med utgangspunkt i at det ikke er søkt om nødvendig godkjenning.
 
I en uttalelse fra Mattilsynet heter det «I det nye plantevernmiddelregelverket er det krav om at også matvarer som brukes som plantevernmiddel skal vurderes og settes opp på en positivliste. Bakgrunnen for regelverket er at selv om noe er godkjent som en matvare kan det ha uheldige følger for miljøet ved tilførsel av store mengder i naturen.»
 
«Vi er positive til at det gjennomføres prosjekter med tanke på å senke plantemiddelbruken i veikanter og andre viktige trekkområder for våre bier. Men man må vite at det ikke brukes alternativer som er skadelige for vår næring på andre måter» sier Heidi Kirkeby, generalsekretær i Norges Birøkterlag.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs