Reisestipend 2017

Lærere, instruktører, tillitsvalgte og ansatte i studieforbund og deres medlemsorganisasjoner kan nå søkes om reisestipend for studiereiser til utlandet. Formålet er å bidra til kompetanseheving, motivasjon og ideutvikling i opplæringsarbeidet. Reisestipend søkes elektronisk på http://www.voforeisestipend.no innen 17. november. Studieforbundet prioriterer søknadene og sender inntil 10 videre til VOFO som foretar endelig tildeling av stipendet.

 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs