Terapianbefaling for behandling mot varroa

Statens legemiddelverk har nå utarbeidet en terapianbefaling for behandling av bier for bekjempelse av varroa. Terapianbefalingen er laget gjennom et samarbeid mellom NMBU Veterinærhøgskolen, Den norske veterinærforening, Mattilsynet, Norges Birøkterlag og Statens Legemiddelverk.

Les mer om denne på legemiddelverkets hjemmeside her.
Det er viktig å poengtere at det i kapittel 6 i anbefalingen står følgende:
Norsk birøkt har lang tradisjon i å bruke organiske syrer til bekjempelse av varroamidd. Konsentrasjonen på blandingene og dosering er basert på forsøksvirksomhet i Norge og Norden og lang erfaring. Konsentrasjon på blandingen og doseringen som man har erfart fungerer i Norge (og Norden) kan avvike fra det som står på pakningsvedlegget for de aktuelle preparatene. Norges Birøkterlag har på sin hjemmeside informasjon om hva de anbefaler for aktuelle preparater.
Les om dette på vår hjemmeside her.
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs