Presentasjoner fra Agdermøtet 2016

Takk for sist til dere som var med på Agdermøtet 2016. Her vil dere finne presentasjonene som ble brukt under innledningene i dagene framover. Nyt dem til vi møtes igjen. 
 
 
 
 
 
Fredag 11. november
Kurs i KSL (Kvalitetssikring i landbruket) v/Tora Snorridottir
Buckfast v/Ivan B. Nielsen
Økologisk Birøkt v/Camilla Nygaard Romsås
Lørdag 12. november
Honningcentralen SA v/Kristin Slyngstad, Olav Arne Sønderland
Norges Birøkterlag v/Karl John Amdahl
Elitesatsing næringsbirøt v/Kristin Slyngstad, Heidi Kirkeby 
Pollinering v/Marco Neven
To - dronningdrift v/Johannes Berget
Søndag 13. november
Birøkt ute i verden v/Flemming Vejsnæs
Varroatolleranse v/Terje Reinertsen
Varroa v/Bjørn Dahle
Nosema v/Flemming Vejsnæs
 
 
 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs