Norsk birøkt møte landbruksminister Dale

«Vi er glad for at statsråd Dale signaliserer at birøkt skal ha sin plass i norsk landbrukspolitikk på linje med andre husdyrproduksjoner.» I dag møtte Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA statsråden og hans stab for å drøfte utfordringene i norsk birøkt.

«Det ble understreket at behovet for investeringsvirkemidler og gode risikoavlastende tiltak som midler til forskning og utvikling innen avl/sykdom, husdyrtilskudd (kubetilskudd, jordbruksfradrag, investeringsvirkemidler og erstatningsordninger er avgjørende for å få nødvendig vekst i næringsbirøktet i Norge.» var delegasjonens budskap til Statsråden og hans rådgivere.
«Vi har klare forventninger til at norsk birøkt sin betydning for norsk matproduksjon direkte og indirekte i form av honning og pollinering av oljevekster, frukt og bær vektlegges i den kommende Stortingsmelding og påfølgende jordbruksavtaler».

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs